Monteringsanvisninger

Beskrivelse av stenderplassering

Stenderplassering

Beskrivelse av festepunkter for

 Nordic garasjeport

RSD 02 Premium

ISD Premium

Monteringsanvisninger enkel- og dobbeltporter

Monteringsanvisning Krafer Nordic

Krafer Premium – RSD01 – Monteringsanvisning 

Krafer Premium – RSD02 & ISD – Monteringsanvisning

Monterings videoer

Monteringsvideo Krafer Nordic

Monteringsvideo port-åpner

Monteringsvideo-Nød Åpner

Krafer Premium- RSD01-Monteringsvideo i 3D

Monteringsanvisninger automatiske portåpnere

Monteringsanvisning automatisk portåpner BASIC 800 NEWTON

Monteringsanvisninger baktorsjoner

Monteringsanvisning – Baktorsjon for Krafer Nordic

Baktorsjon, monteringsanvisning Premium

Monterings video av vindusjalusi

Monteringsvideo av vindusjalusi

Beskrivelse for Maling av portpaneler

Beskrivelse for maling av Krafer Nordic portpaneler

Måltakningsskjemaer

Måltakningsskjema – Krafer Nordic